Как да изберете най-подходящата счетоводна къща?

Счетоводна къща

Използването на услугите на счетоводна къща е практика, която все повече съвременни компании прилагат, независимо дали става въпрос за големи, средни или малки такива. Истината е, че професионалното и прецизно счетоводство е ключов фактор за намиране на ефективни решения, водещи до редуциране на разходите на дружеството и максимално съответствие на нейната дейност и документация с постоянно изменящите се законови изисквания. В следващите редове ще разберете как точно една счетоводна къща би могла да помогне на вашия бизнес и да улесни значително задълженията ви като собственик. А по-надолу в текста ще поговорим и за основните фактори и критерии, които трябва да се вземат предвид в процеса по избор на конкретна счетоводна къща.

Счетоводна къща – ползи и преимущества

Счетоводна къща 1
Счетоводна къща - Вашият най-добър избор

Счетоводната къща носи ползи и преимущества по отношение на редица аспекти от дейността на даден бизнес. Започвайки от редуцирането на общите разходи, преминавайки през намаляването до минимум на грешките, свързани с изготвяне на различни документи и декларации, и стигайки до сътрудничеството с опитен и квалифициран персонал, който е на разположение по всяко време. Ето какво трябва да знаете за всяко едно от изброените предимства на счетоводните къщи:

  1. Счетоводна къща: спестяване на разходи–за съжаление доста собственици на бизнеси все още са подвластни на погрешната представа, че наемането на счетоводна къща води до допълнителни и излишни разходи. Всъщност истината е точно обратната – работата със счетоводна къща ще спести на дружеството значителни разходи по отношение на редовната му дейност. На първо място, осчетоводяването на всички процеси (от реализирането на приходи и разходи до определянето на възнаграждения, изплащането на осигуровки и т.н.) е нещо, което абсолютно всяка фирма трябва да прави по закон. Наемането на отделен служител, който да се занимава с това, в повечето случаи излиза поне два пъти по-скъпо в сравнение с работата със счетоводна къща. Основни причини за последния факт са сравнително високите нива на заплатите при счетоводителите, както и нуждата от допълнителни инвестиции за поддържане на необходимите софтуери и бази данни. Счетоводната къща ще ви спести редица подобни разходи, като в същото време ще ви предложи услуги от най-високо качество.
  2. Счетоводна къща: постоянен достъп до квалифициран персонал – когато използвате услугите на счетоводна къща, вие реално сте обслужвани от цял екип от опитни и висококвалифицирани специалисти. Специалисти, които притежават външен поглед върху дейността на вашата фирма и могат да ви предложат подходящите решения и варианти в широк спектър от данъчни казуси и ситуации. Съвсем друг е случаят при работа с един единствен счетоводител. Освен, че е по-вероятно да попадне на казуси, които са му сравнително непознати, винаги е възможно той внезапно да напусне или пък да му се наложи да отсъства от офиса по различни причини. Подобно неблагоприятно стечение на обстоятелствата ще ви свари напълно неподготвени и ще ви принуди да търсите други надеждни специалисти в последния момент.
  3. Счетоводна къща: отпадане на задълженията за посещение на различни институции – в повечето случаи наетата от вас счетоводна къща ще поеме напълно задълженията, свързани с ежемесечно посещаване на Данъчни служби, НОИ и банкови институции, и предаване на необходимите документи и декларации. А това съответно ще ви спести както доста време, така и значителни усилия, които бихте могли да вложите в бизнес задачите и проектите си.

Как да изберете най-подходящата счетоводна къща?

Счетоводна къща 2
Счетоводна къща - Доверете се на Цертус

За да извлечете максимална полза от практиката за използване услугите на счетоводна къща, трябва да се насочите към най-подходящата счетоводна къща за вашия бизнес. В следващите редове ще изведем няколко стъпки, които биха могли да ви помогнат за правилния избор на счетоводна къща.

  • изяснете нуждите си – от голямо значение е предварително да уточните за себе си от какви услуги се нуждаете и какво очаквате съответната счетоводна къща да прави за вас. Дали ви трябва счетоводна къща, движеща цялата ви данъчна и отчетна дейност, или пък такава, която ще се занимава само с отделни аспекти от нея (напр. подаване на необходимите данъчни декларации). Препоръчваме ви да си направите списък с дейностите,от които бихте искали да се освободите, и едва тогава да преминете към търсене на подходяща счетоводна къща.
  • проучете отделните счетоводни къщи – преди да се свържете с дадена счетоводна къща, се постарайте да я проучите добре. Надеждните счетоводни къщи могат да се познаят по техните значително информативни уебсайтове, даващи отговори на почти всички въпроси на потенциалните клиенти. Например какви услуги предлага счетоводната къща, сътрудничи ли си с малки бизнеси, каква е ценовата й политика и т.н.
  • поискайте референции от счетоводната къща – в сайтовете на някои счетоводни къщи могат да се видят и референции от техни предишни клиенти. Такива референций са от голямо значение, тъй като показват с какви фирми е работила досега счетоводната къща и какви резултати е постигнала. Ако на сайта не присъстват референции, задължително ги поискайте, когато се свържете със съответната счетоводна къща. А в случай, че откажат да ви ги дадат или пък имате някакви други съмнения относно счетоводната къща, най-добре потърсете мнения за нея в различни специализирани форуми и дискусионни групи в социалните мрежи.
  • потърсете счетоводни къщи с пакетни предложения –счетоводните къщи, обединяващи своите услуги в различни пакети, определено могат да отговорят доста по-добре на нуждите и изискванията на конкретния клиент. На пръв поглед тази практика е възможно да ви се стори излишна и дори прекалено обвързваща, но от нея всъщност именно клиента има най-голяма полза. Когато изберете комбиниран пакет, вие автоматично получавате отстъпки от цените на отделните услуги на счетоводната къща и съответно си гарантирате намаление на разходите, отиващи всеки месец за заплащането им.

Счетоводна къща Цертус – идеалния вариант за вашия бизнес

Счетоводна къща 3
Счетоводна къща - Необходимост за бизнеса

Счетоводна къща Цертус предлага както еднократни, така и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово – правни и осигурителни консултации. Нашите клиенти могат да разчитат на най-висок професионализъм, качество и незабавна реакция на промените в нормативната уредба.

Задавали ли сте си следните въпроси:

Счетоводителят ми грижи ли се за

* реално намаляване разходите на дружеството?

* законно намаляване данъците на дружеството?

* повишаване сигурността на моя бизнес?

Ако отговорите са отрицателни, не се тревожете, разбира се, че има решение!

Счетоводна къща Цертус не само ще води вашето счетоводство сигурно, дискретно, професионално и на достъпна цена, но винаги ще се грижи за намаляване на разходите, за законно намаляване на данъците и за повишаване сигурността на бизнеса, който правите и обичате.

Ще ограничим до минимум ангажиментите ви по отношение на данъчна отчетност и посещения на различни държавни институции.

Специалистите ни притежават опита и квалификацията, позволяващи им да ви помогнат при възникване на проблеми и по-специфични ситуации, свързани с тази област.

Добрата счетоводна къща е сред най-ценните ви партньори! Защо ли?

Защото ако счетоводството и данъците ви са наред и сте наясно с приходите и разходите, ще е много по-лесно да се концентрирате върху най-важната цел на бизнеса Ви – да реализирате печалба и да привличате нови клиенти!

Счетоводна къща Цертус е вашият стабилен партньор!

Счетоводна къща – ползи и преимущества
Как да изберете най-подходящата счетоводна къща?
Счетоводна къща Цертус – идеалния вариант за вашия бизнес
Добрата счетоводна къща е сред най-ценните ви партньори! Защо ли?
Обадете ни се:

02 9745930

Пишете ни:

office@bgschetovoditel.com

Работно време:

от 9:00ч. до 17:30ч.

от понеделник до петък, в работни дни

За да отправим към Вас ценово предложение е необходимо да се запознаем с вида на услугата, от която имате нужда, дейността на дружеството, документооборота и специфичните Ви изисквания.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНE