Как да изберете надежден партньор за възлагане на ТРЗ дейности?

ТРЗ

Какво се включва в понятието „ТРЗ“?

ТРЗ 1
ТРЗ - Препоръки и насоки

Съкращението „ТРЗ“ означава труд и работна заплата. Това е една от услугите, които специализираните счетоводни къщи предлагат на своите клиенти. ТРЗ счетоводството включва редица дейности, като например изготвяне на трудовите договори, създаване на ведомости за работни заплати и т.н. Възлагането на подобни услуги на външна компания означава отпадане на нуждата от поддържане на собствен ТРЗ отдел, заедно с всички съпътстващи разходи. В този смисъл може да се каже, че подобна практика спестява както средства, така и ценно време, което е възможно да бъде отделено за други бизнес аспекти. По-надолу в текста ще видите кои точно ТРЗ услуги обикновено се изпълняват от външни партньори.

  1. ТРЗ: изготвяне на трудови договори – няма как да не започнем с тази ТРЗ дейност, защото тя е сред най-важните такива във всяка една фирма. Всъщност когато се назначава даден служител, освен трудов договор е необходимо да се изготвят и редица други документи. В това число заповед за назначаване, длъжностна характеристика, както и допълнителни споразумения към въпросния трудов договор. Също така трябва да се подаде в НАП нужната информация относно назначаването на новия служител. Ако не искате или нямате възможност да се занимавате с всички изброени ТРЗ дейности, спокойно можете да ги прехвърлите към външен изпълнител и да се освободите от досадните задължения и отговорности.
  2. ТРЗ: създаване на месечна ведомост и фишове за заплати – една дейност на ТРЗ отдела с особено голямо значение, защото трябва да се практикува всеки месец. Месечната ведомост и фишовете за заплати са документи, чието изготвяне е абсолютно задължително. То обаче може да бъде доста трудоемка ТРЗ дейност, особено ако фирмата разполага с голям брой служители. Затова е добра идея да се доверите на специализирана счетоводна къща, предоставяща ТРЗ услуги на своите клиенти. Специалистите, работещи в подобни счетоводни къщи, имат богат опит в извършването на ТРЗ услуги, и за тях няма да е никакъв проблем да направят необходимите изчисления и да изготвят споменатите ТРЗ документи.
  3. ТРЗ: контакти с различни институции - на хората, занимаващи се с ТРЗ дейностите на една фирма, неизменно им се налага да осъществяват контакт с най-различни институции. Вече казахме по-горе, че още при назначаване на даден служител, своевременно трябва да се представя необходимата информация в НАП. НАП също така изисква редовно представяне на данни за осигурените лица в регистъра на НОИ. В допълнение, част от ТРЗ дейностите е и изготвянето на платежни и документи за on-line банкиране, както и оформянето на служебни бележки за болнични и отпуски.
  4. ТРЗ: други ТРЗ дейности – освен споменатите, в ТРЗ услугите се включват и още разнообразни дейности. Сред тях са например изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители, регистрация и пререгистрация на трудови договори и консултации във връзка с формата на наемане на персонала. Има и други ТРЗ дейности, необходимост от осъществяването на които може да се появи в определени ситуации. За да сте сигурни, че тези ТРЗ дейности ще бъдат осъществени прецизно и в нужните срокове, е добре да заложите на опита и професионализма на специализирана счетоводна къща.

Как да изберете надежден партньор за възлагане на ТРЗ дейности?

ТРЗ 2
ТРЗ - допитайте се до нас!

Изборът на конкретна счетоводна къща, на която да възложите изпълнението на ТРЗ дейностите, е процес, изискващ необходимото внимание. Трябва да се уверите, че залагате на партньор, на когото наистина можете да разчитате по всяко време и във всякакви ситуации. Ето как да изберете подобен партньор във връзка с изпълнението на ТРЗ дейностите:

  • уточнете какво искате - на първо място трябва да уточните за себе си какво точно искате и очаквате от счетоводната къща, чиито ТРЗ услуги евентуално ще използвате. Всички ТРЗ дейности ли имате намерение да й възложите или само част от тях? В какви срокове очаквате да са на разположение представителите на счетоводната къща при възникване на извънредни ситуации? Добре е да си отговорите на тези и други важни въпроси, преди да се свържете с конкретна счетоводна фирма., Така ще можете по-добре да прецените дали тя отговаря на изискванията и очакванията ви за надежден партньор във връзка с предоставянето на ТРЗ услуги.
  • проучете счетоводната къща – има множество начини да направите това. От внимателно разглеждане на нейния сайт и описанията на ТРЗ услугите, които предлага, до търсене на мнения и коментари за нея в онлайн пространството. Колкото повече информация от различни източници съберете за счетоводната къща, толкова по-добре ще можете да прецените дали тя е способна да извърши качествено и надеждно ТРЗ дейностите, които искате да й възложите.
  • направете предварителна среща – препоръчително е преди сключването на договор със съответната счетоводна къща да направите предварителна среща с нейни представители. Среща, на която да поясните собствените си изисквания и очаквания към тях, и да се разберете за това как ще протича цялостният процес по комуникация и обмен на информация. В допълнение, срещата ще ви бъде доста полезна от гледна точка преценяване на професионализма и етиката на бъдещия си партньор по отношение на ТРЗ дейностите, както и на неговите познания и опит в бранша.
  • поискайте референции – добра идея е също така да поискате референции от предишни клиенти на счетоводната къща, които да ви покажат как се е справяла тя с дейността и задачите си във времето. Идеален би бил вариантът съответните референции да са свързани конкретно с предоставянето на ТРЗ услуги. Подобни референции ще ви бъдат много по-полезни относно вземането на крайно решение за избора на надежден партньор в този аспект.

Защо да заложите на ТРЗ услугите на счетоводна кантора Цертус?

ТРЗ 3
ТРЗ - Доверете се на нас

Счетоводна кантора Цертус предлага еднократни и абонаментни счетоводни услуги (в това число и ТРЗ услуги), както и трудово – правни и осигурителни консултации. Нашите специалисти се отличават с висок професионализъм и богат опит в сферата, и ще ви помогнат за разрешаването на всички проблеми и въпроси, свързани с ТРЗ дейностите. От регистрация и пререгистрация на трудови договори до изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране, и представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии.

Изберете ТРЗ услугите на счетоводна кантора Цертус и се сдобийте с надежден партньор, който ще ви помогне да спестите време и разходи, и да насочите вниманието си изцяло към утвърждаване на пазарните позиции на фирмата.

Какво се включва в понятието „ТРЗ“?
Как да изберете надежден партньор за възлагане на ТРЗ дейности?
Защо да заложите на ТРЗ услугите на счетоводна кантора Цертус?
Обадете ни се:

02 9745930

Пишете ни:

office@bgschetovoditel.com

Работно време:

от 9:00ч. до 17:30ч.

от понеделник до петък, в работни дни

За да отправим към Вас ценово предложение е необходимо да се запознаем с вида на услугата, от която имате нужда, дейността на дружеството, документооборота и специфичните Ви изисквания.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНE