Промо пакети

За нас е удоволствие да ви представим и специалните ни предложения/пакети за счетоводно обслужване, като правим специална отстъпка за новорегистрирани юридически лица, като импредлагаме безплатно счетоводно обслужване за първите два месеца от подписване на договора, тъй като знаем колко е трудно и важно всяко начало.

 

СРЕБЪРНИ ПАКЕТИ:

Месечна абонаментна цена за обработка на заплати за предприятия с 10 служителя   120 лв., без включен ДДС

Месечна абонаментна цена за обработка на заплати за предприятия с над 20 служителя   8 лв. на служител, без включен ДДС

 

ЗЛАТНИ ПАКЕТИ:

Без регистрация по ЗДДС, до 2 осигурени лица и до 40 документа/месечно   100 лв., с включен ДДС

Регистрирано по ЗДДС, до 2 осигурени лица и до 40 документа/месечно   190 лв., без включен ДДС

Регистрирано по ЗДДС, до 3 осигурени лица, до 80 документа месечно   300 лв., без включен ДДС

Регистрирано по ЗДДС, до 5 осигурени лица, до 120 документа месечно   430 лв.,без включен ДДС

Годишно приключване не е включено в цената. Заплаща се веднъж годишно в срок до 31-ви януари на годината следваща отчетната и е равно на актуалното месечно възнаграждение за счетоводно обслужване

Ако Вашето дружество има някаква друга специфика различна от посочена по-горе, моля да попълните формуляра в раздел „Запитване за оферта“ и ние ще ви направим отделно конкурентно предложение.

 

ПЛАТИНЕНИ ПАКЕТИ:

Без регистрация по ЗДДС, до 2 осигурени лица, до 40 документа/месечно   130 лв., с включен ДДС

Регистрирано по ЗДДС, до 2 осигурени лица, до 40 документа/месечно   200 лв., без включен ДДС

Регистрирано по ЗДДС, до 3 осигурени лица, до 80 документа месечно   320 лв., без включен ДДС

Регистрирано по ЗДДС, до 5 осигурени лица, до 120 документа месечно   450 лв., без включен ДДС

Счетоводно обслужване на дружества в сферата на услугите и търговията.

 

Месечната абонаментна цена включва:

Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;

Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;

Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;

Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;

Изготвяне и подаване на необходими документи за НАП;

Информиране за изтичащи срокове, касаещи НАП;

Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;

Представителство при провеждане на ревизии и одити;

Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;

Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;

Изготвяне трудови договори, вкл. и длъжностни характеристики съвместно с клиента, съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;

Попълване на трудови и осигурителни книжки;

Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, сметки за изплатени суми и рекапитулации;

Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;

Използване на електронния подпис на Цертус за подаване на документи към НАП и НОИ /не се изисква закупуване от Вас на собствен електронен подпис/;

Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни предприятия;

Подаване на годишна данъчна декларация;

Подаване на годишни финансови отчети в НСИ.

 

Забележка: Ако Вашето дружество има някаква друга специфика различна от посочена по-горе, моля да попълните формуляра в раздел „Запитване за оферта“ и ние ще ви направим отделно конкурентно предложение.

 

Обадете ни се:

02 9745930

Пишете ни:

office@bgschetovoditel.com

Работно време:

от 9:00ч. до 17:30ч.

от понеделник до петък, в работни дни

За да отправим към Вас ценово предложение е необходимо да се запознаем с вида на услугата, от която имате нужда, дейността на дружеството, документооборота и специфичните Ви изисквания.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНE