Новите образци на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ и новата справка по чл. 73, ал. 6 - Счетоводна кантора Цертус

by admin
Преди 10 минути
11 преглеждания

Публикувани са новите образци на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ и новата справка по чл. 73, ал. 6:

  • Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
  • Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
  • Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
  • Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
  • Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения

Източник: интернет сайта на НАП

 

Вашият коментар